OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

 • 02634440950 - 09125631227
 • جلوگیری از اتلاف انرژی با آرام بند در کرج
  از انجایی که باز بودن درب ها یکی از اصلی ترین  راه های اتلاف انرژی می باشد وجود فروش آرام بند کرج میتواند با بستن به موقع درب ها از اتلاف انرژی  جلوگیری میکند
  درهایی که دارای قفل برقی می باشند باید از نصب آرام بند کرج استفاده کنند
  عدم استفاده از خرید آرام بند کرج  باعث آسیب زدن به قفل برقی میشود
  مزیت های راه اندازی آرام بند کرج
  بسته شدن درب درصورت فراموشی
  سرعت ملایمی هنگام باز و بسته شدن درب دارد و همین باعث کاهش سر و صدا میشود