OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

 • 02634440950 - 09125631227
 •                      
   

  برای این که بتوانیم در مواقع لزوم (برای تنظیم هنگام نصب یا در موارد قطع برق) درب را به صورت دستی باز وبسته نماییم باید محور گیربکس را خلاص کنیم . در سیستم های جک برقی بـازویی این کار توسط آچار آلن و یا کـلیدی مخصـوص که در پک درب اتـوماتیک موجود است که در مـحل مربوطـه روی قسمت موتور– گیربکس قرار داده و چرخانده میشود انجام میگیرد .

                       
                         

  روش خلاص کردن جک برقی محک


  برای این کار به صورت زیر عمل کنید
  :

  1-در صورت وجود کلید برق اصلی ، آن را خاموش کنید و یا کابل اصلی را از برق جدا کنید.

  2-در پوش لاستیکی خلاص کن را بردارید.

  3-با استفاده از آچار مخصوص ، خلاص کن را در وضعیت 1 قرار دهید

  4-اکنون می توانید درب را با دست در وضعیت دلخواه قرار دهید.

  5-با استفاده از آچار مخصوص ، خلاص کن را در وضعیت 0 قرار دهید.

  6-برق دستگاه را وصل نمایید .