OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

 • 02634440950 - 09125631227
 •             آموزش نصب و عیب یابی آیفون تصویری کوماکس

   آیفون تصویری کوماکس برای راه اندازی به 4 رشته مجزا از مانیتور تا پنل احتیاج دارد این 4 رشته سیم توسط سوکت چهار تایی به پشت مانیتور و توسط همان سوکت به پشت پنل وصل می شود

  اصول کار آیفون تصویری کوماکس

  ما برای کارکرد صحیح آیفون تصویری المان هایی داریم که عبارتند از
  صدای پنل به مانیتور آیفون تصویری یا صدای پایین به بالا
  صدای مانیتور به پنل آیفون تصویری یا صدای بالا به پایین
  تصویر پنل به مانیتور آیفون تصویری
  زنگ واحد و عمل بار کردن درب

  در آیفون تصویری کوماکس سیم قرمز کار انتقال صدا از مانیتور به پنل و بر عکس، زنگ واحد و درب باز کن
  سیم آبی جهت منفی تغذیه پنل آیفون تصویری و سیم زرد مثبت جهت تغذیه پنل آیفون تصویری
  برای راه اندازی پنل به ولتاژ 12 ولت مستقیم نیاز داریم که در آیفون تصویری این ولتاژ از مانیتور به پنل منتقل می شود و سیم آبی و زرد آیفون تصویری همین عمل را انجام می دهد
  سیم سفید وظیفه انتقال تصویر از پنل به مانیتور آیفون تصویری را به عهده دارد در صورت اتصال سیم قرمز و آبی به یکدیگر زنگ آیفون تصویری زده به صدا در می آید اتصال سیم قرمز و زرد برای تحریک رله آیفون تصویری می باشد
   در پنل آیفون تصویری تک واحدی فقط اتصال همین سیم ها توسط سوکت به پنل و مانیتور آیفون تصویری برای اتمام کار کافی است البته از ترانس هم دو نوع ولتاژ مستقیم و متناوب به پنل آیفون تصویری می بریم و آیفون تصویری را همانند مدل های صوتی تابا وصل می کنیم و کار تمام است البته مانیتور هم باید به برق شهر یا 220 ولت وصل گردد
  در واحدهای بالاتر از 8 واحد از یک پنل توسعه یا پنل صوتی اضافه استفاده می کنیم که این دو پنل از داخل توسط کابل مخصوصی که همراه سیستم ارائه می گردد متصل می گردند

                                                                                         

   
  عیب یابی آیفون تصویری کوماکس
  تصویر سیاه است؟ اتصال نابجای سیم ها(منفی و تصویری)
   راه حل:سیم کشی را چک کنید

  زنگ آیفون تصویری عمل نمیکند؟ قطعی سیم سوم
  راه حل:سیم کشی را چک کنید

  سیستم آیفون تصویری به کل عمل نمیکند؟ سیم شماره 2 قطع است، برق مانیتور قطع است، سوکت پشت مانیتور در آمده است یا اینکه پاور مانیتور خراب است
  راه حل: سیم کشی را چک کنید، سیم برق را چک کنید، سوکت مانیتور را چک کنید، پاور را تعویض نمایید

  صدای پنل به مانیتور قطع است؟ سیم شماره 4 قطع است
  راه حل: سیم کشی چک شود

  تصویر سفید برفکی است؟ دوربین آیفون تصویری خراب است یا سوکت آن به طور کامل وصل نیست
  راه حل: با تکان دادن سوکت را چک کنید در صورت نیاز دوربین آیفون تصویری را تعویض نمایید

  زنگ نمیخورد؟ صدای مانیتور به پنل قطع است
  راه حل: سیم کشی چک شود

  صدای پنل به مانیتور را ندارید؟ میکروفن سوخته یا سوکت آن در جای خود قرار نگرفته است
  سوکت را تکان دهید یا به داخل فشار دهید و در انتها میکروفن را تعویض نمایید

  آیفون تصویری عمل نمی کند درب را باز نمی کند؟ ترانس مشکل دارد، قفل درب باز کن ایراد دارد، سیم رابط بین رله و قفل درب باز کن خراب است
  راه حل: ترانس و فیوز و سیم آن را چک و در صورت نیاز تعویض نمایید، قفل را تعویض نمایید، سیم را چک کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید

  زنگ به صورت ممتد به صدا در می آید؟ اتصال سیم های یک و دو، گیر کردن شستی زنگ
  راه حل: سیم کشی را چک کنید، فشار مکرر زنگ و در نهایت تعویض شستی