OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  • برتری قفل برقی های جدید
    چندی پیش نصب  قفل های برقی کرج زنجیری بر روی درب ها نصب می شد که بعد از مدتی زنجیر این قفل ها خراب یا از کار می افتاد
    امروزه با پیشرفت تکنولوژی راه اندازی قفل های برقی کرج  پیشرفته جایگزین شدند
    این خرید قفل برقی کرج  به راحتی خراب نشده و ایمنی بسیار بالایی دارند و همچنین طول عمر زیادی را دارا هستند
    مزیت استفاده از فروش قفل برقی کرج های نظیر یوتاب و تابان و اکسیناژ و کاویان این است که با فشردن درب بازکن آیفون درب باز شده و پس از ورودی شخص مجددا بصورت اتوماتیک در حالت خرید فروش  قفل برقی کرج دائم (3قفله)قرار می گیرد