OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  • برای اجرا کردن کرکره برقی مغازه موتورکرکره برقی  توبلار بهتر است یا موتورکرکره برقی  ساید ؟
    معمولا کرکره برقی مغازه داخل تابلو نصب میشود و معمولا داخل تابلو ها نامنظم است سیم ها و شاسی های تابلو به ورت نامنظم نصب شده و فضا برای نصب و تعمیرات کرکره  برقی محدود است بنابراین پیشنهاد این است از موتور کرکره برقی  ساید استفاده شود در صورت خرابی  موتورکرکره برقی  توبلار در فضای محدود داخل تابلو تعمیرات کرکره برقی زمانبر خواهد بود و زمان بیشتری برای بازو بست موتور کرکره برقی نیاز است اجرت باز وبست کردن هم یسشتر نیز میباشد
    در صورتی که داخل تابلو منظم بود و  خود تابلو بزرگ و فضای مناسب برای کار نصاب فراهم بود تفاوتی بین موتور کرکره برقی توبلار و موتور کرکره برقی ساید نیست و فقط ابعاد دهنه کرکره برقی و وزن تیغه کرکره  برقی تعیین کننده نوع موتور کرکره برقی خواهد بود