OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  • نصب درب برقی شیشه ای

    درب اتوماتیک شیشه ای کرج  یکی از انواع درب های برقی است
    این سازه های زیبا توسط سنسور و چشمی باز یا بسته میشوند این مدل از خرید درب اتوماتیک شیشه ای کرج  برای مکان های پر تردد مناسب است
    فروش درب اتوماتیک شیشه ای کرج  دارای چند مدل متفاوت است .درب برقی شیشه ای کرج  به وسیله سنسورهای حرکتی و حساس به وزن کنترل می شود