OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  • سیستم اعلان حریق
    یک سیستم اعلان حریق کرج  تشکیل شده از تجهیزات قیمت اعلان حریق کرج  مانند دتکتور حرارت دود و شعله گاز است که برای مشخص شدن  علائم حریق  وهشدار دادن از  آژیر فلاشر ها استفاده میشود .اجرا طرزاستفاده صحیح  از این سیستم می تواند جلوی بسیاری از خطرات جانی و مالی را بگیرد
    داستن این موضوع که با توجه به اهمیت بالای سیستم های خرید  اعلان حریق کرج در پروژه های سیستم های اعلان حریقی که در کشور کار میکنند نهایت پس از چندماه خاموش بلا استفاده می شوند
    همچنین  امروزه از سیستم اعلان حریق کرج  به طور گسترده در ساختمان ها واماکن مسکونی و صنعتی استفاده میشود تا خسارت های ناشی از حریق را به حداقل برسانند و همچنین برای اطلاع دادن  به ساکنین ساختمان در واقع بروز حریق از این سیستم اعلان حریق کرج  استفاده میشود تا حدالمقدوراز تلفات جانی جلوگیری شود