OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  • وجه تمایز مهندسی درسان با سایر شرکت ها
    مشاورانی ماهر شما  را در خرید دوربین مدار بسته کرج برحسب نیااز های شما در نصب دوربین مدار بسته را ارزیابی می کنند . باتوجه به فضای داخلی و خارجی شما و کیفیتی که از دوربین مدار بسته انتظار دارید و چه تعداد دوربین مدار بسته مد نظر شما می باشد و بودجه شما براید خرید دوربین مدار بسته چقدر است شما را راهنمایی کرده تا بهترین خرید دوربین مدار بسته را داشته باشید
    نوع دوربین مدار بسته انتخابی شما براساس نیاز و شرایط محیطی شما تعیین میگردد
    مشاوران مهندسی درسان سطح نور محیط مورد نظر شما را برای نصب دوربین مدار بسته بررسی کرده و برهمان اساس رزولوشن دوربین مدار بسته کرج شما را انتخاب کرده و نوع و کیفیت دوربین مدار بسته را براساس بودجه مورد نظر شما پیشنهاد نمایند